Citaten verzameld door het Taalbureau© ten behoeve van de dingen.

 

rood, wit, blauw

Joseph Kosuth (1945, Toledo, Ohio)

"Zijn bekende werk 'One and tree chairs'( 1965) toont een stoel, een foto van die stoel en een woordenboekdefenitie van het woord 'stoel'. de relatie tussen deze drie elementen zijn in feite het kunstwerk. "


 

The 4demensional WEB:

"....reduziert sich jede lesart auf reine wahrnehmung.
......ergeben sich immer wieder neue relationen zwischen den einzelnen informationen, so dass sich am ende jede behauptung van selbst relativiert."

"... all reading is reduced to perception of senses. ...one finds many new relations between all information, so that every sentence is itself relative."


Uit Zizo van Maria Rosen: blz 8:
1998 Maria Roosen, Galerie Fons Welters
isbn 90-804300-1-3

Een geleerde vergeleek in een krant prehistorische rotstekeningen met de tekeningen van getalenteerde autistische kinderen. De overeenkomst tussen deze twee soorten tekeningen duide volgens de geleerde op het ontbreken van overkoeplende begrippen. De prehistorische mensen en de autistische kinderen tekenen precies wat ze zien. Ze kijken zonder woorden. Ze maken voor hun beelden geen gebruik van taal. de theorie van de geleerde is vast gemakkelijk als onzin te bestemmepelen. Maar werpt wel een licht op de wens van veel schilders en kunstbeschouwers om te kijken en te tonen zonder de omweg van de taal. Het heeft soms ook iets treurigs om naar een landschap te kijken en altijd boom, gras, berg te denken, of zelfs blad tak, stam. Taal veralgemeniseerd een landschap. woorden en betekennissen halen de bijzonderheden weg; begrippen verhinderen het zien van hoe iets werkelijk is. Kennis verhoudt zich slecht tot de sensatie van het eerste, want wie voor het eerst iets ziet heeft daar nog geen woorden voor. groot is een kunstenaar die je even de illusie schenkt dat je voor het eerst iets ziet; zoals een lelie in duizend schoonheden uiteen kan vallen die door de lelievlag niet worden gedekt."
Auge

Trouw, zaterdag 24 oktober 1998
Les mots et les choses, Michel Foucault 1966; door Coen Simon

"Foucault verkiest expliciet het klassike denken van de zeventiende en begin achtinde eeuw boven het moderne denken van de negentiende eeuw en nu.
In deze zogenaamde age classique constateert hij namelijk een taalopvatting die niet de mens maar de onderlinge verhouding tussen de woorden centraal stelt. Woorden werken daar net als de voorstelling van Velasquez. Ze stellen iets buiten zichzelf voor, maar verwijzen tegelijk naar zichzelf. Dit is volgens Foucault het verband tussen de woorden en dingen: het woord toont niet alleen het ding, maar ook zichzelf.
Karskens:'Foucault heeft natuurlijk nooit ontkent dat er mensen rondlopen.' En die mensen doen wel van alles en nog wat, maar ontkomen niet aan de macht van het woord. "'Les morts et les choses' dwingt je altijd rekening te houden met dit constructieve en willekeurige aan ons systeem. Je gaat je afvragen: van welke constructies maken we spontaan of onbewust gebruik zonder er de meest waanzinnige vooronderstellingen van in te zien?""

oog

Uit: Kunstaankopen Gemeente Nijmegen 1997-1999
blz. 86 over het werk van Gerard Koek.
uitgave Gemeente Nijmegen 1999

Bij het grote zandwerk en het om een boom aangebrachte koffiedik is evenals bij de Hoofdkwartierwerken, sprake van
een talige benadering van de gebruikte materialen.
Uitdrukkingen als 'zand erover' en 'koffiedik kijken' verwijzen naar vergeten en herinneren. In bredere zin beweegt natuurlijk iedere ervaring en het daaraan verbonden beeld zich binnen het spanningsveld van herinneren en vergeten.


Klein stukje uit TV programma Brainstory

COMMENTAAR
En het indrukwekkendste is dat ze zelfs het belang van de woordvolgorde lijkt te begrijpen.

VROUW Je wilt sap? En wil je de hond een hap van je hotdog geven? Wil je de hond iets van je hotdog geven? Voor jou is er nog meer. Panbanisha, geef doggy eens een hapje van je hotdog. Eentje maar. Heel erg bedankt. En dat terwijl je niet wilde. Dat was heel lief van je.

PROF. SUE SAVAGA-RUMBAUGH Als je Panbanisha zo'n zin wilt leren, heb je 'n probleem want 't woord dog wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In het woord hotdog en in het woord dog. En denk eens aan het woord hot : de dog kan hot zijn, of de hotdog zelf. Of de hotdog is koud, maar wordt toch hotdog genoemd.


 

vlag