Het "Taalbureau©" op Huntenkunst 1999


Op Huntenkunst 99 presenterde het Taalbureau© haar nieuwe project in de vorm van een site waarin voorwerpen, associtie en taal de kernbegrippen vormen. U kunt uw speurtocht beginnen op start

taalburo

terug naar Taalbureau©