Taalboek

In het taalboek plaats ik reakties die het taalbureau binnen krijgt en antwoorden op vragen die het taalbureau gesteld worden.
Ook kunt u het taalbureau helpen door de volgende vraag te beantwoorden:

 


Wat was er eerst, de taal of de dingen?
Wählen! Ihre Meinung
de taal
de dingen
Ihr Name:

Kommentar:
Admin


Wat was er eerst de taal of de dingen?
Het uitvoerige artikel over de oerklank lijkt deze hypothese te bevestigen

 


Bij maanlicht wast het veel gezelliger dus Maandag . . . wasdag !!!

bijdrage=Ik 'taal' dagelijks voor m'n werk (redacteur). Zonder taal . . . geen werk. Taal boeit, vooral de varianten en persoonlijke inbreng. Schrijftaal en spreektaal verschillen danig van elkaar. Dat alleen al is meer dan de moeite waard. En dan heb ik het nog niet eens over de manieren waarop taal gebracht wordt (wijze van schrijven; wijze van spreken, intonatie etc.) Zonder taal . . . voor mij geen leven.

ptr


De enige mogelijkheid die mij hier geboden wordt bestaat uit letters en taal.
Jan van Krieken


Best taalbureau,
eigenlijk communiceer ik al jaren heel doelmatig met mijn muziek, het is alleen zo jammer dat het niet zo gebruikelijk is dat je daarmee werkt. Ik weet zeker dat wanneer we hadden bedacht dat niet de gebruikelijke combinaties taal-politiek, taal-theologie, etc. "De Communicatie Combi's" waren, we anders zouden denk-communiceren. Wanneer ik dat beoefen met vakgenoten dan gaat dat erg goed en opbouwend en 'de items' die bij de andere combi's horen gaan dan ook niet meer zo op. Nu ben ik nog net niet zo stom dat ik denk dat we dus voortaan vooral allemaal 'zo moeten doen', maar we zouden wel kunnen beginnen ons te realiseren dat taal 'uit hoofde van zijn aard' nu eenmaal eigen consequenties heeft die het denken beinvloeden zonder dat ze eigenlijk werkelijk uit denken voortkomen. Het zou goed zijn bijvoorbeeld iedere gedachte te toetsen in de andere systemen: beeld, geluid enz. (het zou niet erg zijn daaraan voorafgaand zeker zoveel te beheersen van die andere media als we normaal vinden bij taal)

Joop Visser.febr. 1999

hoe sprekend is een beeld, een schilderij
kan soms schreeuwen
raakt soms verstomd
maar zegt altijd wat

 

taal
is wat je ervan maakt
ermee doet
soms waardevol
maar vaak nietszeggend

 

Lieke


drs. Patrick-Henri Burgaud heeft een site over taal: The house of the small languages.

Hieronder zijn reaktie op Het Taalbureau en enklel thema's die het behandeld.

Servaas is als kunstenaar overtuigd dat kunst dichter bij het 'gewone leven' moet komen, en in het bijzonder veel te leren heeft van het bedrijfsleven. Daarom, behalve zijn eigen 'Internationaal Vis Handel', heeft hij gevraagd studenten zich opleiden als o.a. kapper, detective, vertaler, etc.. Daar moest ik aan denken.
-Zou je me nog iets meer over je site en de bedoeling ervan kunnen vertellen.
De site heette eerst Monument for the dying languages. Het is dus een monument, alleen virtueel en gebouwd uit data's. het is opgericht  ter ere van alle uitstervende talen.
-Hoe ben je er toe gekomen om zoiets op te zetten.
Zie op de site: explanation. Ik ben taalkundige van huis uit, en dichter. Taal is mijn hartstocht.
  -Letters en het beeld van letters spreken mij ook erg aan.
-Ook teksten en de beelden die deze oproepen.
-Of een woord als stoel b.v., daar stel ik mij iets bij voor en jij ook, die stoel van jou kan er heel anderd uitzien en toch weten we waar het overgaat.
-Althans daar gaan we van uit.
Als taalkundige ben heel terug houdend ten opzichte van de semantiek. Phonologie, syntaxis, o.k. dan is bestuurdeerbaar. Maar semantiek?? Daar begin ik er niet aan.
-Bij beeldende kunst ligt het iets anders, als het goed is gebeurd er iets -wat buiten de taal ligt.
Dat betwijfel ik. Wat dan??

Ben benieuwd naar je bijdrage.
Groeten,
Patrick Henri Burgaud Beeldenkunstenaar/Artist

burgaud@burgaud.demon.nl
http://www.burgaud.demon.nl

Hallo Patrick-Henri,

-Bij beeldende kunst ligt het iets anders, als het goed is gebeurd er iets wat buiten de taal ligt.
-Dat betwijfel ik. Wat dan??

Dit is nu precies waarom het gaat bij het Taalbureau. Ik zou haast willen zeggen de arrogantie van de taal, die denkt dat zij alles kan verwoorden, ook de dingen die niet gezegd kunnen worden.
Taal, de wetenschap (wat ook eigenlijk allemaal taal is, want het moet in publicaties verwoord worden en onderbouwd), de nieuws media enz. hebben zo'n invloed en zoveel macht in de maatschappelijke processen.
Het beeld, de verbeelding, zijn daar tegenover machteloos, omdat ze niet uittleggen zijn in taal.
Als er in de beeldende kunst niets zou gebeuren wat buiten de taal ligt, dan zou ik er mogen nog mee ophouden.
Ook in muziek speelt zich iets af wat buiten de taal omgaat. Je kunt er wel over praten, maar het niet benoemen, omdat je nooit kunt zeggen wat het echt is.
Je kunt wel zeggen bloem, maar als je er nog nooit een gezien hebt weet je niet wat het inhoud.
Taal is een nuttig hulp middel ter communicatie, maar zou niet zo op de voorgrond moeten staan.
Niet hoger in geschat moeten worden dan muzikaal of beelden vermogen. Toeschouwers naar beelden, of een schilderij worden vaak heel zenuwachtig als ze wat ze zien niet kunnen benoemen. Zogauw het een naam heeft zijn ze rustig, dan is het ergens geklassificeerd en hoeven ze er niet meer over na te denken.
Literatuur is natuurlijk ook van het zelfde kaliber.

Groeten,
Gerlinde Habekotté
Beeldenkunstenaar/Artist

 


About jor inglies,
ai lof it. kiep up de goet wurk.
sie joe Jac. Verhaeren.1) Ik taal
jij vertaalt
hij/zij .......

2) Wat is een
1. Huis?
2. Huis?
3. Huis?
4. huis

Een bijdrage van Ivone Halvers


A poem by Henk Tichelaar:

Van deze kleine dag

heb ik nog wat geslenter over
de gedachten slapen
en ik wacht
Vandaag is het nog weer morgen

aan deze kleine dag
verlaten mij niet de wolken
en de kleine golven

de zanglijster ergens ver weg nog
de ruimte neemt de meeuw op de toppen
soms tussendoor
het bevestigt mij in het spiegelend water
de tonen van een zacht liedje


I know you think you would like to understand what you think I've said, but I'm not sure if you understand that that what you've heared is not that what I mean. - Richard Nixon
Een bijdrage van Maurice van Elburg


back